Om vintern hade varit en vanlig vinter och våren en vanlig vår, så skulle kanske en dag i mitten av april användas till att plantera blommor eller kratta löv. Men den här vintern var långt ifrån vanlig!

Dagen i mitten av april ägnades därför åt att skotta fram en liten remsa altangolv där vi sedan kunde klämma ut varsin stol. Kaffekoppen ställdes på snöhögen som dominerar resten av uteplatsen.

Det är faktiskt så mycket snö att utsikten från vår altan är över vårt hustak!!

Annonser